СКАТ-1200С 12 В, 1 A, кратковременно и в режиме резерва до 2 А, корпус под акк 4-7 Ач

СКАТ-1200С 12 В, 1 A, кратковременно и в режиме резерва до 2 А, корпус под акк 4-7 Ач